Lifecenter Lab—Syarat dan Ketentuan

TERMA DAN SYARAT

Laman ini dimiliki dan dikendalikan oleh Lifecenter Lab.

PERJANJIAN

Lifecenter Lab mengandungi banyak laman web yang dikendalikan oleh TED™ Leg Shaper. Tawaran ini tersedia untuk anda dan tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat berikut. Penggunaan laman Lifecenter Lab dan tawaran berkaitan anda mewakili persetujuan anda kepada semua terma yang terkandung di sini.

Lifecenter Lab mempunyai hak untuk menukar syarat yang ditawarkan tawaran ini. Sila semak halaman ini untuk sebarang perubahan. Lifecenter Lab bertujuan untuk memastikan bahawa semua maklumat yang tersedia di laman web adalah tepat dan benar, namun tidak ada jaminan. Terma dan syarat ini dikenakan semata-mata, walaupun berbeza dengan syarat atau ketentuan umum atau ketentuan pembeli. Syarat-syarat ini akan terus berkuatkuasa semasa jualan dan semasa aktiviti yang berkaitan dengan jualan tersebut.

TERMA-TERMA PERJANJIAN DASAR

Harga produk ini adalah harga yang ditetapkan pada masa pembelian dan mungkin berubah dari semasa ke semasa jika ia digunakan untuk menyelesaikan pembelian baru. Dalam keadaan tidak, harga belian hari ini menjamin harga untuk pembelian masa depan yang tidak berkaitan. Harga tidak termasuk kos penghantaran dan kos operasi yang boleh dinilai berdasarkan jumlah pembelian.

Sokongan e-mel langsung tersedia: myservicecenter88@gmail.com

PEMBATALAN / BAYARAN

Untuk membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa, sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan kami.

Sokongan E-mel Live: myservicecenter88@gmail.com

Sekiranya pembatalan dibuat selepas pesanan telah dihantar, anda akan bertanggungjawab untuk pembayaran produk yang telah (1) telah dihantar atau (2) telah diberikan kepada anda semasa anda memanggil.

Anda boleh menerima bayaran balik apa-apa Produk yang anda aturkan sehingga tiga puluh (30) hari selepas tamat pesanan anda. Pelanggan akan menerima bayaran balik untuk produk yang diperintahkan, dan bayaran balik berulang tidak dibenarkan, melainkan pada masa penghantaran produk tersebut rosak. Lifecenter Lab berhak untuk menolak bayaran balik semua pelanggan yang membuat permintaan berulang untuk pembayaran balik atau yang, pada pendapat Lifecenter Lab, memerlukan pengembalian dana dengan niat jahat.

Untuk memproses bayaran balik, anda mesti menghubungi khidmat pelanggan kami dan memberikan maklumat nama dan akaun anda. Jika anda memberikan maklumat yang salah, kami tidak akan dapat mengakses akaun anda dan kami tidak akan menyelesaikan penyata.

PENGHANTARAN / PEMULANGAN

Penghantaran standard biasanya mengambil masa 14-21 hari bekerja. Jika anda ingin memulangkan produk yang tidak digunakan, Sila hubungi jabatan perkhidmatan pelanggan kami untuk mendapatkan alamat kembali.

Pelanggan bertanggungjawab untuk sebarang bayaran perkapalan yang berkaitan dengan penyata mereka, dan mungkin tertakluk kepada bayaran restocking.

PERHUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA

Lifecenter Lab tidak bertanggungjawab untuk penyebaran web atau apa-apa bentuk penghantaran yang diterima daripada mana-mana Tapak Berkaitan.

Lifecenter Lab menyediakan pautan ini kepada anda hanya sebagai kemudahan, dan penyertaan mana-mana pautan tidak menunjukkan pengesahan oleh Lifecenter Lab tapak atau sebarang persatuan dengan pegawai atau pengarahnya.

TIDAK ADA ATAU DIPERLUKAN PENGGUNAAN

Sebagai syarat penggunaan Lifecenter Lab anda, anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma dan syarat ini. Anda tidak boleh menggunakan Lifecenter Lab untuk merosakkan, melumpuhkan atau merosakkan laman web Lifecenter Lab. Anda tidak boleh mendapatkan atau mendapatkan apa-apa bahan atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan atau diperuntukkan melalui laman web kami.

PENAFIAN

maklumat, perisian, produk, dan perkhidmatan termasuk dalam atau tersedia melalui laman web Lifecenter Lab mungkin include inaccuracies atau kesalahan typographical. perubahan yang tidak perlu mengikut maklumat.

Lifecenter Lab membuat perwakilan atau waranti sebelum kepada kelulusan, kesesuaian, kelebihan, dan ketepatan dengan informasi, perisian, produk, perkhidmatan dan graphik yang berkaitan dalam laman. selanjutnya maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam tidak ada akhbar Lifecenter Lab dan / atau pembekal itu tidak bertanggungjawab untuk kerosakan sebarang langsung, tidak langsung, punitif, insidental, khas, kerosakan atau sebarang kerosakan termasuk, tanpa pembatasan, kerosakan untuk kehilangan penggunaan, data atau keuntungan, yang mengikut atau dalam apa-apa cara yang diperlukan dengan penggunaan atau prestasi produk atau perkhidmatan.

PENAMATAN TERMINASI / AKSES

Lifecenter Lab berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk menamatkan akses anda ke laman web dan perkhidmatan yang berkaitan atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila masa, tanpa notis. Anda bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi wujud di antara anda dan Lifecenter Lab sebagai hasil daripada perjanjian atau penggunaan perkhidmatan ini. Perjanjian ini ditulis dalam Bahasa Inggeris, yang mesti dianggap sebagai bahasa rasmi teks kontrak ini, tanpa mengira bahasa di mana istilah-istilah ini mungkin diterjemahkan. Jika anda ingin menerima satu salinan istilah ini, sila hantar permintaan kepada:myservicecenter88@gmail.com

NOTIS HARTA INTELEK, COPYRIGHT DAN TRADEMARK:

ifecenter Lab dan semua logo yang berkaitan adalah tanda dagangan atau nama dagang. Anda tidak boleh menyalin, meniru atau menggunakan perkara di atas tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Lifecenter Lab. Anda tidak boleh mengubah, mengubah suai atau dengan apa-apa cara mengubah logo HTML ini, atau menggunakannya dengan cara yang disengajakan mengikut Lifecenter Lab atau menggunakannya dalam apa cara yang bermaksud penajaan atau pengesahan Lifecenter Lab.

TRADEMARKS

TNama-nama syarikat dan produk sebenar yang disebutkan di sini mungkin merupakan tanda niaga pemilik masing-masing. Contoh syarikat, organisasi, produk, orang dan peristiwa yang digambarkan di sini adalah fiktif. Tiada persatuan dengan mana-mana syarikat, organisasi, produk, orang, atau acara sebenar yang dimaksudkan atau harus disimpulkan. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.

DASAR PRIVASI

DASAR PRIVASI

Sila rujuk dasar privasi Lifecenter Lab. Dengan menerima Terma dan Syarat ini, dan setiap kali anda menggunakan perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat atau rakaman data oleh Lifecenter Lab, mengikut dasar privasi tanpa notis atau liabiliti kepada anda atau mana-mana orang lain.

Perkhidmatan Pelanggan disediakan 24 jam sehari di: myservicecenter88@gmail.com

Hak cipta © 2019 Lifecenter Lab Hak cipta terpelihara.